2014-11-04

Kontakt

 

Dnia 24.12.2020 r. Sekcja Dróg Miejskich będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa informujemy, że od dnia 23 października 2020 r. do odwołania Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy ogranicza obsługę klientów.

 

 Klienci w godz. od 07:00 do 15:00 będą obsługiwani telefonicznie, mailowo i osobiście w przypadkach koniecznych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Prosimy ograniczenie wizyt w jednostce i załatwianie spraw, korespondencyjnie, przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

 

 

DYREKTOR

Krzysztof Fink

tel. 71 788 94 16

e- mail: krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl

 

SEKRETARIAT

Beata Witkowska – Kancelista, archiwista

tel. 71 788 94 16

e- mail: biuro@sdm.olesnica.pl

 

ZARZĄD  DRÓG

Irmina Grudzień  - Inspektor  ds. Dróg 

tel. 71 788 94 16 w. 14

e- mail: irmina.grudzien@sdm.olesnica.pl

 

UTRZYMANIE  DRÓG

Maciej Kasprzak – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu

tel. 71 788 94 16 w. 13

e- mail: maciej.kasprzak@sdm.olesnica.pl

 

INWESTYCJE

Anna Pięta – Starszy Inspektor ds. Dróg

tel. 71 788 94 16 w. 15

e- mail: anna.pieta@sdm.olesnica.pl

 

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

Lidia Szponarska

tel. 71 788 94 16 w. 12

e- mail: lidia.szponarska@sdm.olesnica.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

Agnieszka Marynowicz – Starsza Księgowa

tel. 71 788 94 16 w. 11

e- mail: agnieszka.marynowicz@sdm.olesnica.pl

 

Anna Błaszczak – Księgowa

tel. 71 788 94 16 w. 11

e- mail: anna.blaszczak@sdm.olesnica.pl

 

KADRY I PŁACE

Jacek  Szkudlarek –  Referent ds. Kadr i Płac

tel. 71 788 94 16 w. 17

e- mail: jacek.szkudlarek@sdm.olesnica.pl

 

OCHRONA  DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Tel. 697916931

e-mali: meksoft@vp.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się