2017-07-05

Szablony wniosków na zajęcie pasa drogowego

Kompletny wniosek należy złożyć na co najmniej 21 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Złożenie wniosku nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia obiektu, reklamy w pasie drogowym.

W załączeniu wzory formularzy w postaci edytowalnej i pdf.

Załączniki

  Wniosek zajęcie pasa_OBIEKT.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pasa_OBIEKT.pdf 260,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pasa_REKLAMA.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pasa_REKLAMA.pdf 260,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pasa_ROBOTY.doc 106,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pasa_ROBOTY.pdf 287,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pa...ZĄDZENIA.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek zajęcie pa...ZĄDZENIA.pdf 262,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o lokalizację.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o lokalizację.pdf 270,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się