Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Dostawa wraz z transportem materiałów betonowych
Dostawa wraz z transportem materiałów betonowych do Sekcji
Dróg Miejskich w Oleśnicy
26.03.2019 więcej
Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej
Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej na nowe okna aluminiowe
uchylne, oraz wymianą szyb w budynkach należących do Sekcji
Dróg Miejskich w Oleśnicy
14.03.2019 więcej
Kruszenie materiałów betonowych i kamiennychz rozbiórki
Kruszenie materiałów betonowych z rozbiórki
14.03.2019 więcej
Usługi na ochronę i sprzątanie pomieszczeń SDM
1. Usługa ochrony mienia na obiekcie objętym systemem
monitorowania terenu (16 kamer) 2. Usługa sprzątania
pomieszczeń biurowych i socjalnych Sekcji Dróg Miejskich, ul.
B. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica
05.02.2019 więcej
Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej
Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej
30.10.2018 więcej
Dostawa wraz z montażem bram garażowych
Dostawa wraz z montażem bram garazowych
30.10.2018 więcej
przegląd techniczny budynków
przegląd techniczny budynków
15.10.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się