Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszyw kamiennych
dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszyw kamiennych
11.03.2020 więcej
dostawa wraz z załadunkiem mieszanek betonowych
dostawa wraz z załadunkiem mieszanek betonowych do nawierzchni
drogowych
11.03.2020 więcej
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - most drewniany
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie
dotyczące odtworzenia istniejącego mostu drewnianego w obrębie
stawów miejskich w Oleśnicy
21.02.2020 więcej
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń kompensacyjnych
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń
kompensacyjnych
19.02.2020 więcej
dostawa wraz z transportem i rozładunkiem bloków betonowych LEGO
dostawa wraz z transportem i rozładunkiem do bazy Sekcji Dróg
Miejskich w Oleśnicy bloków betonowych LEGO
31.01.2020 więcej
Wdrożenie i obsługa monitoringu floty pojazdów SDM w Oleśnicy
Wdrożenie i obsługa monitoringu floty pojazdów Sekcji Dróg
Miejskich w Oleśnicy
18.12.2019 więcej
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn SDM w Oleśnicy
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn Sekcji Dróg
Miejskich w Oleśnicy
17.12.2019 więcej
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń kompensacyjnych
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń
kompensacyjnych
25.11.2019 więcej
Usługa sprzątania i ochrony mienia
Usługa sprzątania i ochrony mienia
08.11.2019 więcej
Dostawa i montaż trzech sztuk wiat przystankowych
Dostawa i montaż trzech sztuk wiat przystankowych
07.11.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się