Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Dostawa tablic znaków drogowych wraz z elementami montażowymi
Dostawa wraz z transportem tablic znaków drogowych wraz z
elementami montażowymi do siedziby Sekcji Dróg Miejskich w
Oleśnicy
05.05.2020 więcej
Dostawa wraz z transportem granitowych materiałów kamiennych
Dostawa wraz z transportem granitowych materiałów kamiennych na
teren bazy Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z przeznaczeniem na
nawierzchnie drogowe
30.04.2020 więcej
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiałów betonowych
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiałów
betonowych na nawierzchnie drogowe na teren bazy Sekcji Dróg
Miejskich w Oleśnicy
30.04.2020 więcej
Wykonanie koszenia pasów zieleni oraz oprysków nawierzchni betonowych
Wykonanie koszenia pasów zieleni w pasach drogowych oraz
oprysków nawierzchni z kostki betonowej środkami
chwastobójczymi biodegradowalnymi
27.04.2020 więcej
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - przejścia dla pieszych
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - przejścia dla pieszych
07.04.2020 więcej
Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg gminnych
Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg gminnych
07.04.2020 więcej
Wykonanie oznakowania poziomego na terenie m. Oleśnicy
Wykonanie oznakowania poziomego na terenie m. Oleśnicy
25.03.2020 więcej
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń kompensacyjnych
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń
kompensacyjnych
20.03.2020 więcej
dostawa wraz z załadunkiem mieszanek betonowych
dostawa wraz z załadunkiem mieszanek betonowych do nawierzchni
drogowych
20.03.2020 więcej
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń kompensacyjnych
Wykonanie wycinki drzew, frezowania pni oraz nasadzeń
kompensacyjnych
13.03.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się