Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Dostawa skanera
Dostawa skanera
20.11.2015 więcej
Dostawa piasku płukanego
Dostawa piasku płukanego
16.11.2015 więcej
Wykonanie mebli kuchennych
Wykonanie mebli kuchennych
27.10.2015 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Opracowanie koncepcji bypassu przy rondzie 750-lecia Oleśnicy
(na skrzyżowaniu ul. Matejki, Rzemieślniczej, Sinapiusa w
Oleśnicy)
01.09.2015 więcej
Zapytanie ofertowe
Naprawa pętli indukcyjnych i przeprogramowanie sygnalizacji
świetlnej
01.09.2015 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa kruszyw kamiennych do siedziby Sekcji Dróg Miejskich w
Oleśnicy
12.06.2015 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zmiana projektu programów sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Matejki oraz Spacerowej w
Oleśnicy
08.06.2015 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: wymiana elementów wiat przystankowych
wymiana uszkodzonych elementów wiat przystankowych
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic miasta Oleśnicy
20.05.2015 więcej
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odnowienie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego
14.05.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się